ՀաշվետվություններԱնկախ աուդիտորի եզրակացություն և աուդիտ անցած տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ

     - Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն - 2017

     - Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն - 2016

     - Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն - 2015

     - Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն - 2014 1 2

     - Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն - 2013

     - Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն - 2012

     - Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն - 2011

     - Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն - 2010


Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ 
 

2018

      - Երրորդ եռամսյակի ֆին. հաշվետվություն - 2018 PDF

      - Երկրորդ եռամսյակի ֆին. հաշվետվություն -  2018 PDF

      - Առաջին եռամսյակի ֆին. հաշվետվություն - 2018 PDFՄիջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ 
 

2017

     - Չորրորդ եռամսյակի ֆին. հաշվետվություն - 2017 PDF

     - Երրորդ եռամսյակի ֆին. հաշվետվություն - 2017 PDF

     - Երկրորդ եռամսյակի ֆին. հաշվետվություն -  2017 PDF

     - Առաջին եռամսյակի ֆին. հաշվետվություն - 2017 PDF

     

2016

     - Չորրորդ եռամսյակի ֆին. հաշվետվություն - 2016 PDF

    - Երրորդ եռամսյակի ֆին. հաշվետվություն - 2016 PDF

    - Երկրորդ եռամսյակի ֆին. հաշվետվություն - 2016 PDF

    - Առաջին եռամսյակի ֆին. հաշվետվություն - 2016 PDF


2015

    - Չորրորդ եռամսյակի ֆին. հաշվետվություն - 2015 PDF

    - Երրորդ եռամսյակի ֆին. հաշվետվություն - 2015 PDF

    - Երկրորդ եռամսյակի ֆին. հաշվետվություն - 2015 PDF

    - Առաջին եռամսյակի ֆին. հաշվետվություն - 2015 PDF
 

2014
     - Չորրորդ եռամսյակի ֆին. հաշվետվություն - 2014 PDF 
     - Երրորդ եռամսյակի ֆին. հաշվետվություն - 2014 PDF
     - Երկրորդ եռամսյակի ֆին. հաշվետվություն - 2014 PDF
     - Առաջին եռամսյակի ֆին. հաշվետվություն - 2014 PDF 

 

2013
     - Չորրորդ եռամսյակի ֆին. հաշվետվություն - 2013 PDF
     - Երրորդ եռամսյակի ֆին. հաշվետվություն - 2013 PDF
     - Երկրորդ եռամսյակի ֆին. հաշվետվություն - 2013 PDF
     - Առաջին եռամսյակի ֆին. հաշվետվություն - 2013 PDF

2012
     - Չորրորդ եռամսյակի ֆին. հաշվետվություն - 2012 PDF
     - Երրորդ եռամսյակի ֆին. հաշվետվություն - 2012 PDF
     - Երկրորդ եռամսյակի ֆին. հաշվետվություն - 2012 PDF
     - Առաջին եռամսյակի ֆին. հաշվետվություն - 2012 PDF

 

Հաշվետվություններ հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ

2018

      - Երրորդ եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն - 2018 PDF

     - Երկրորդ եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն - 2018 PDF

     - Առաջին եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն - 2018 PDF
 

 

Հաշվետվություններ հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ

2017

    - Չորրորդ եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն - 2017 PDF

     - Երրորդ եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն - 2017 PDF

    - Երկրորդ եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն - 2017 PDF

    - Առաջին եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն - 2017 PDF

 
2016
      - Չորրորդ եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն - 2016 PDF
     - Երրորդ եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն - 2016 PDF 
     
    - Երկրորդ եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն - 2016 PDF 

     - Առաջին եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն - 2016 PDF


2015

      - Չորրորդ եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն - 2015 PDF

     - Երրորդ եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն - 2015 PDF

     - Երկրորդ եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն - 2015 PDF 

     - Առաջին եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն - 2015 PDF

2014

       - Չորրորդ եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն - 2014 PDF     
     - Երրորդ եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն - 2014 PDF
     - Երկրորդ եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն - 2014 PDF   
     - Առաջին եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն - 2014 PDF

  
2013   
     - Չորրորդ եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն – 2013 PDF
     - Երրորդ եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն - 2013 PDF
     - Երկրորդ եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն - 2013 PDF
     - Առաջին եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն - 2013 PDF
 

2012
     - Չորրորդ եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն - 2012 PDF
     - Երրորդ եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն - 2012 PDF
     - Երկրորդ եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն - 2012 PDF