• see more

  Cunsomer loan

  Easy loan in 19 minutes


  just 150,000 singly 
  .

  just 400,000 for 2 persons 
  .
  just 750,000 for 3 persons


  without pledge

   


     
     
       

   

   

 • see more

  CONSUMER LOAN       INDIVIDUAL

   

   

   

   


      


     

   


  FOR ALL

 • see more

  CONSUMER LOAN


   

  INDIVIDUAL

   

   

   

   


      


     

   


  FOR ALL

 • see more

  carry out 


  loan repayments 


   


  24 hours


  7 days a week

 • see more

  Kamurj UCO CJSC

    

   

   

  SIMPLE LOANS


  AVAILABLE TO

  AVERYBODY

NEWS
“KAMURJ” credit organization registered growth of almost all financial indicators: in the second quarter of 2019, the organization has summed up over 63 million AMD with a profit, assets have grown to almost 14.4 billion AMD, as well as liabilities and capital have increased.
see more
Head of Human Resources department of “Kamurj” UCO, Anahit Manukian, within the framework of the competition organized by “Gortsq LLC”, was chosen as the best Human Resource Manager of Armenia in 2018.
see more
«ԿԱՄՈՒՐՋ» վարկային կազմակերպությունը 2018 թվականի 3-րդ եռամսյակն ամփոփել է շուրջ 122 մլն ՀՀ դրամ շահույթով: Իսկ տարվա սկզբից շահույթը կազմում է արդեն 330 մլն ՀՀ դրամ: Հիմնական ֆինանսական ցուցանիշները նույնպես ունեն դրական դինամիկա` Ընկերության ակտիվներն աճել են հասնելով գրեթե 15 մլդ ՀՀ դրամի:
see more