Բիզնես Վարկեր

Վարկային Հաշվիչ


Անուիտետ Նվազող

Ձեռնարկատիրական/գյուղատնտեսական ՄԻԿՐՈվարկ

Մինչև 3,000,000 ՀՀ դրամ կամ մինչև 6,000 ԱՄՆ դոլար

սկսած 14% տոկոսադրույքով

Մինչև 36 ամիս ժամկետով,

որից մինչև 27 ամիսը՝ արտոնյալ ժամկետ

ԱՌԱՆՑ ԳՐԱՎԱԴՐՄԱՆ

 

Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ


      • Ձեր բիզնեսի զարգացման,

      • գյուղատնտեսության,

       բիզնես գործունեության ընթացքում առաջացած կրեդիտորական պարտքի մարման


ինչպես նաև այլ համանման նպատակների համար, ապա «Կամուրջ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ վարկ հետևյալ պայմաններով. 


Վարկի տրամադրման պայմանները


 Ցուցանիշներ   Սահմաններ 
Վարկառուներ  ՀՀ քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ անհատ ձեռնարկատերեր, ՀՀ ռեզիդենտ իրավաբանական անձինք
Տարիքային սահմանափակում Վարկառուի տարիքը դիմում հայտի ընդունման պահին՝ 18-70
Վարկի գումար Մինչև 3,000,000 ՀՀ դրամ կամ մինչև 6,000 ԱՄՆ դոլար
Վարկի տարեկան տոկոսադրույք

14%` ԱՄՆ դոլարի դեպքում

17%` ՀՀ դրամի դեպքում

Վարկի փաստացի տոկոսադրույք

16.99%-31.64%

Վարկի մարման ժամկետ

Մինչև 36 ամիս

Վարկի գումարի մարման արտոնյալ (դադարի) ժամկետ

(երբ մարվում են միայն վարկի տոկոսագումարները)

ՄԻնչև 27 ամիս 

Մարման եղանակ

 Ձեռնարկատիրական և գյուղատնտեսական նպատակների  ամսական հավասարաչափ (անուիտետ) վճարների դեպքում` արտոնյալ ժամկետը առավելագույնը 9 ամիս, ընդ որում յուրաքանչյուր 12-ամսյա հատվածում` ոչ ավել, քան 3 ամիս:

 Գյուղատնտեսական նպատակի և անհատական ժամանակացույցի դեպքում (տոկոսները հաշվարկվում են վարկի գումարի մնացորդի նկատմամբ) առավելագույնը 27 ամիս, ընդ որում վարկի ժամկետի յուրաքանչյուր 12-ամսյա հատվածում անհրաժեշտ է կատարել վարկի գումարի նվազագույնը երեք մարում:

Վարկի տրամադրման վճար

2.5%` ԱՄՆ դոլարի դեպքում

3%` ՀՀ դրամի դեպքում

Վարկի սպասարկման ամսական վճար ԱՆՎՃԱՐ
Վարկային հայտի ուսումնասիրման վճար ԱՆՎՃԱՐ
Տրամադրման աշխարհագրություն ՀՀ տարածք
Վարկի ապահովման միջոց

1 կամ 2 ֆիզիկական անձանց երաշխավորություն

Վարկառուի հետ փոխկապակցված անձինք չեն կարող լինել նույն վարկառուի վարկի մարման երաշխավոր:

Մինչև 2,000 ԱՄՆ դոլար գումարի չափով վարկերը կարող են տրամադրվել մեկ անձի երաշխավորությամբ:

Վարկի վաղաժամկետ մարման պայմաններ

Վարկառուն պետք է վճարի մինչև վաղաժամկետ մարման օրը հաշվարկված տոկոսները, ինչպես նաև տույժերը (առկայության դեպքում):

Կիրառվող տույժեր

Ժամկետանց վարկի գումարի և ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ օրական 0.12% (առավելագույնը 90 օրացուցային օր)

Վարկի հաստատման առավելագույն ժամկետ

Ամբողջական փաթեթի առկայության պարագայում՝ 7 աշխատանքային օր

Վարկի տրամադրման առավելագույն ժամկետ

Ամբողջական փաթեթի առկայության պարագայում՝ 1 աշխատանքային օր


 Զանգահարեք՝   (011) 27 0000 


Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

 
 ՀՀ անձնագիր, ԱՁ վկայական, ՀՎՀՀ 
 
 

  
 
Օրինակ

Ենթադրենք Դուք 2017թ.-ի դեկտեմբերի 20-ին վերցրել եք 300,000 ՀՀ դրամ գումարի վարկ բիզնես նպատակի համար, 12 ամիս ժամկետով, տարեկան տոկոսադրույքն է` 17%, վարկի տրամադրման վճարը` 3%:
Հաշվի առնելով բիզնեսի սեզոնայնությունը Ձեզ հարմար է վճարել վարկի գումարը հետևյալ պարբերականությամբ՝ 2018թ.-ի հունվարից սեպտեմբեր չվճարել, 2018թ.-ի հոկտեմբեր, նոյեմբեր և դեկտեմբեր ամիսներին վճարել, իսկ տոկոսագումարները վճարել ամեն ամիս (անուիտետ):
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը նշված օրինակում կազմում է 25.46%:

Ժամանակացույց


 Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 


ՈւՇԱԴՐՈւԹՅՈւՆ՝ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԸ ՑՈւՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈւՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈւՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈւ ԴԵՊՔՈւՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈւՄ 8/01
 

 


     

   Հայաստանի Տավուշի, Վայոց Ձորի, Գեղարքունիքի և Արարատի մարզերի սահմանամերձ շուրջ 40 համայնքներում մինչև 3 միլիոն ՀՀ դրամի կամ մինչև 6,000 ԱՄՆ դոլարի սահմաններում տրամադրվող գրեթե բոլոր վարկատեսակները, տրամադրվում են հետևյալ արտոնություններով. 

 

     առանց տրամադրման վճարների գանձման,
     առանց ամսական սպասարկման վճարների գանձման,
    • իջեցված տոկոսադրույքներով

 

Համաձայն ՀՀ կառավարության 15/01/2015թ. N30-Ն որոշմամբ հաստատված  

սահմանամերձ համայնքների ցանկի

 


 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Վարկատուն ՀՀ կենտրոնական բանկի վարկային ռեգիստրին տրամադրում է տեղեկատվություն` Վար­կա­ռուի պարտավորությունների վերաբերյալ:

 

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ:

Ձեռնարկատիրական/գյուղատնտեսական ՄԻԿՐՈվարկ ՎԱՐԿԻ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ


«ֆինանսական օգնական» համակարգ


Այլ ծառայությունների սակագներ