Բիզնես Վարկեր


Որքան գումար է Ձեզ անհրաժեշտ


ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ

մինչև 500,000
500,001-1,500,000
1,500,001-2,000,000
2,000,001-3,000,000
3,000,001-10,000,000
10,000,001-20 մլն
20,000,001-31 մլն
31,000,001-ից ավելի
Ընտրեք վարկատեսակը

Եթե Ձեզ շտապ գումար է անհրաժեշտ գյուղատնտեսության կամ բիզնեսի համար, ապա «Կամուրջ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ առանց գրավադրման, առանց երաշխավորների մինչև 500,000 ՀՀ դրամի կամ մինչև 1,000 ԱՄՆ դոլարի չափով վարկ, մինչև 24 ամիս ժամկետով, որից մինչև 18 ամիսը՝ արտոնյալ ժամկետ, սկսած 14% տոկոսադրույքով՝ ...
կարդալ ավելին
Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ ձեռնարկատիրական գործունեության, վերանորոգման և այլն նպատակների համար, և Դուք կարող եք ստեղծել նվազագույնը 3 անձանցից բաղկացած խումբ, ապա «Կամուրջ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ վարկ՝ 50,000-1,5 մլն ՀՀ դրամի չափով, մինչև 24 ամիս ժամկետով, որից մինչև 6 ամիսը՝ արտոնյալ ժամկետ
կարդալ ավելին
Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ միկրո և փոքր` այդ թվում գյուղական, բիզնեսի զարգացման, բիզնես գործունեության ընթացքում առաջացած կրեդիտորական պարտքի մարման համար, ապա «Կամուրջ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ առանց գրավադրման վարկ՝ մինչև 3,000,000 ՀՀ դրամի կամ մինչև 6,000 ԱՄՆ դոլարի չափով, մինչև 36 ամիս ժամկ...
կարդալ ավելին
Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ Ձեր բիզնեսի զարգացման, շրջանառու միջոցների համալրման, ինչպես նաև այլ համանման նպատակների համար, և Դուք կարող եք գրավադրել համապատասխան գույք, ապա «Կամուրջ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ ԲԻԶՆԵՍ-ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԳԻԾ՝ մինչև 24 ամիս ժամկետով, որից մինչև 18 ամիսը՝ արտոնյալ ժամկետ
կարդալ ավելին
Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ Ձեր բիզնեսի զարգացման, շրջանառու միջոցների համալրման, կապիտալ ներդրումներ իրականացնելու, ինչպես նաև այլ համանման նպատակների համար, և Դուք կարող եք գրավադրել համապատասխան գույք, ապա առաջարկում ենք Ձեզ ԲԻԶՆԵՍ ՎԱՐԿ ԴՈԼԱՐԱՅԻՆ/ԴՐԱՄԱՅԻՆ՝ մինչև 72 ամիս ժամկետով, որից մինչև 18 ամ...
կարդալ ավելին
Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ արտադրության, ծառայությունների, առևտրի, գյուղատնտեսության, ինչպես նաև այլ համանման նպատակների համար, և Դուք կարող եք ներկայացնել 2 երաշխավորող, ապա առաջարկում ենք Ձեզ Ձեռնարկատիրական ՄԻԿՐՈ վարկ՝ 1,5-3 մլն ՀՀ դրամի չափով, 13.9%-ով, մինչև 36 ամիս ժամկետով, որից մինչև 27 ամի...
կարդալ ավելին
Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ Ձեր բիզնեսի շրջանառու միջոցների համալրման, կապիտալ ներդրումներ իրականացնելու, ինչպես նաև այլ համանման նպատակների համար, և Դուք կարող եք գրավադրել համապատասխան գույք, ապա առաջարկում ենք Ձեզ ԲԻԶՆԵՍ ՎԱՐԿ ԳՈՐԾԱՐԱՐ՝ 3-50 մլն ՀՀ դրամի չափով, 13.9%-ով, մինչև 84 ամիս ժամկետով, որ...
կարդալ ավելին