• իմանալ ավելին

  ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ՎԱՐԿ

   

  Բնակարանային
   

  ԷՆԵՐԳԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ


  վարկ

      

  2- 25 մլն ՀՀ դրամ
  5 - 15 տարի ժամկետով
  12-13% տոկոսադրույքով

 • իմանալ ավելին

  ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
  ՎԱՐԿ

  ԱԳՐՈ
     


  4-60 մլն ՀՀ դրամ
  կամ համարժեք ԱՄՆ դոլար
  2-7 տարի ժամկետով

 • իմանալ ավելին

  ԲԻԶՆԵՍ ՎԱՐԿԵՐ

   

  ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ


  ԱՐՏԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ

   

   

  մինչև 6,000 ԱՄՆ դոլար

  15-16% տոկոսադրույքով

  մինչև 36 ամիս ժամկետով

  առանց գրավադրման

 • իմանալ ավելին

  ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
  ՎԱՐԿ

  ԾԻԾԵՌՆԱԿ
       50,000-1,5 մլն ՀՀ դրամ
  մինչև 24 ամիս ժամկետով,
  որից մինչև 18 ամիսը՝ արտոնյալ ժամկետ

 • իմանալ ավելին

  Կատարեք


  վարկի մարումներ

   

   

  24 ժամ


  շաբաթը 7 օր  ամբողջ Հայաստանում

   

 • իմանալ ավելին

  ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ՎԱՐԿ

   

  ՄԱՐԶԱՅԻՆ
   
      

  2- 25 մլն ՀՀ դրամ
  5 - 15 տարի ժամկետով,
  որից մինչև 10 տարին արտոնյալ ժամկետ
  12-13% տոկոսադրույքով
  հաշվի են առնվում նաև
  գյուղատնտեսությունից ստացված
  եկամուտները 

Նորություններ
«ԿԱՄՈՒՐՋ» վարկային կազմակերպությունը, «Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ-ի հետ համագործակցությամբ, ներդրել է 2 նոր՝ հիփոթեքային վարկատեսակ, որոնցից մեկն ուղղված է բնակարանային էներգաարդյունավետ վարկավորմանը, իսկ մյուսը՝ մարզերում բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերմանը, կառուցապատմանը և վերանորոգմանը:...
իմանալ ավելին
«ԿԱՄՈՒՐՋ» վարկային կազմակերպությունը ամփոփել է 2016 թվականը շահույթով: Վարկառուների քանակը նախորդ տարվա համեմատ աճել է շուրջ 8%-ով՝ հասնելով գրեթե 20,000-ի, վարկային պորտֆելը հասել է գրեթե 12 մլրդ ՀՀ դրամի: 2016 թվականին տրամադրվել է շուրջ 9.7 մլրդ ՀՀ դրամի վարկ, որը նախորդ տարվա համեմատ աճել է ավելի քան 12 %-ով:...
իմանալ ավելին
ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից կազմակերպված “Ֆինանսական կազմակերպությունների օրացույց 2017” մրցույթում «ԿԱՄՈՒՐՋ» վարկային կազմակերպության 2017 թվականի օրացույցը զբաղեցրել է 2-րդ տեղը՝ Հայաստանի բանկերի և վարկային կազմակերպությունների շրջանում:...
իմանալ ավելին